s

Prof. Dr.

Mehmet Zeki SARIKAYA

 

 

``Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz yaşamın kendisidir.`Lord Kelvin

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA

 

Düzce Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Konuralp Yerleşkesi,
81620, DÜZCE, Turkey

Tel: (90) 380 -541 24 02(2235)
Faks:
Elektronik-posta: sarikayamz @gmail.com

Call for Papers

As from 24.04.2017, "Konuralp Journal of Mathematics" will be published by "DergiPark", please submit your manuscript to the following link: http://dergipark.gov.tr/konuralpjournalmath

Editor in Chief Mehmet Zeki SARIKAYA

Haber & Duyurular

 

11 Şubat 2016
Matematik II Dersi için Sorular

06 Mart 2016

Analiz II Ders Notu